Engineering

TESS Engineering tar det fulle ansvaret for produktene gjennom alle prosjektets faser fra design til produksjon, testing og leveranse. Gjennom vårt særlige arbeid med kvalitet og samhandling får kundene våre god forutsigbarhet og redusert Total Cost of Ownership (TCO) i deres prosjekter. TESS sikter på å bli en foretrukken leverandør og samarbeidspartner for kontraktører innen olje og gass, fornybar energi og akvakultur.

Våre prosjekter er typisk rettet mot studier, produktutvikling, modifikasjoner, og nye installasjoner. TESS Engineering tilbyr fleksible løsninger og tjenester for sine kunder lokalt og internasjonalt. Våre leveranser tilpasses kundens ønsker og krav og kan variere fra enkle til omfattende pakker, i fullt samsvar med EU-direktiver og relevante standarder.

 


PROSJEKTLEDELSE

Vår grunnleggende filosofi er at vi skal ha en åpen og ærlig samhandling med våre kunder. Vi sikrer trygghet og forutsigbarhet gjennom effektivt og detaljert arbeid med koordinering, kostnadskontroll, risikostyring, HMSK, planlegging og rapportering.

 


ENGINEERING

TESS Engineering kan ta det fulle ansvaret fra design og utvikling til produksjon og testing. Vi leverer produkter og tjenester både til nye installasjoner og modifikasjoner. Med søkelys på detaljer fra tidligfase, kan våre kunder være trygge på samsvar med deres krav og forventninger.

 


DOKUMENTASJON

Grunnlaget for hver prosjektlevering starter og slutter med kvalitet i distribusjon av informasjon. Vi tror at gjennom åpenhet og tett samarbeid med våre kunder, oppfyller vi deres forventninger.

 


INSTALLASJON

TESS kan stille med mange motiverte og dyktige serviceteknikere for å bistå kunde med nødvendig kompetanse under befaring, montering og testing av utstyr.

 


PRODUKSJON & TESTING

De mange TESS-lokalene har både større og mindre produksjonsanlegg som gir stor fleksibilitet til produksjon og testing over hele verden.

 


 

Typiske leveranser

Utility Station Main Assembly1_4 - webImage
Utility-stasjoner Flaskeskap med kontrollpanel Smøreskap Lagringsskap Verktøyskap
 
Modifiserte containere Styringsskap Manuelle slangetromler Verkstedsmaskiner  

 

 

Teknisk fagansvarlig:

Mikkel Hallgren
Tel: +47 91 36 24 31
E-mail: mikkel.hallgren@tess.no