Sertifiseringer og kvalifikasjonsordninger

TESS as ble første gang sertifisert etter ISO-9001 standarden i 1994. Kjerneproduktene er slanger og ledningskomponenter, sveis og vern/personlig verneutstyr, med tilhørende tjenester.

TESS as har bl.a. DNV-godkjente sveisere (NS-EN 287), NDT-personell innen penetrantprøving (NS-EN 473), sveiseprosedyregodkjennelser (NS-EN ISO 15614-1), samt typegodkjente stålslanger. I 2009 ble også firmaets sveiseaktiviteter (NS-EN ISO 3834-2) sertifisert.

Miljøstyringssystemet (ISO-14001) ble første gang sertifisert i 2009. Systemet dekker også kravene i Internkontrollforskriften med tilhørende forskrifter.

 

Kvalitetssikringssertifikat ISO-9001:2015

Miljøstyringsssertifikat ISO 14001:2015

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø ISO 45001:2018

MED-D Sertifikat: Avtale om montering av typegodkjente slanger som skal rattmerkes

Medlemsbevis Grønt Punkt

Kvalifikasjonsordninger

TESS er godkjent leverandør gjennom kvalifikasjonsordningene Achilles Network Member og Oil and gas (oljeindustrien), TransQ (transportselskaper), StartBANK (bygg- og anleggsindustrien), UNCE (energiforsyning) og Magnet JQS.