Offentlig sektor

banner-offentlig - webImage

TESS-IKON-Offentlig - mini - miniTESS har jobbet tett med stat og kommune i flere tiår, og har  bred kompetanse på områder som regelverket, anbudsprosesser, interkommunalt innkjøpssamarbeid og dokumentasjonskrav.

TESS er en partner for offentlige etater som
-      Brann og redning
-      Vann og Avløp
-      Park og Idrett
-      Eiendom
-      Vannforsyning
-      Kraft og nettselskap
-      Samferdsel

TESS kan opptre som det offentliges kurspartner med fagopplæring i slanger, sveis, vern, verktøy, hydraulikk, varme arbeider, fallsikring med mere.

Blant kundene våre i dette markedssegmentet finner du Avinor, Posten, Oslo Brann og Redning, Agder Brann, BaneNor/Spordrift/Vy, NTE, Skagerak Energi, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fredrikstad Kommune med flere

Kontaktperson offentlig sektor:

Jørn Selvik
jos@tess.no
975 01 102