Vellykket leveranse til Andfjord Salmon

På Andøya har Andfjord Salmon gjennomført første år av oppdrett av matfisk på land. Det landbaserte anlegget har gjennomstrømning av rent og oksygenrikt Atlanterhavsvann, med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter.

Loading image...

TESS fikk i 2021 engineering-oppdraget knyttet til lasting og lossing av fisk i anlegget.

Systemet TESS Engineering har utviklet, sørget forinnlasting av smolt i juni i 2022 og for utlasting av slaktefisk sommeren 2023. Fisketransporten skjer gjennomen mobil linje som fører fisken mellom basseng og brønnbåt. Linjen består av rør på land og slanger med oppdriftselementer i sjø. Totallengden på systemet erca. 250 meter og er koblet mot et pumpe/vakuum-system som sikrer en skånsom lossing og lasting av henholdsvis smolt og slaktefisk.

Andfjord melder at slakten gav resultater over snittet for bransjen med en slaktegrad på 97,5 prosent mot snitt i sektoren på omslag 80 prosent, og med 91,1 prosent premium-kvalitet på laksekjøttet mot en bransjestandard på maksimalt 90 prosent. Det ble transportert omkring 193.000 laks, som tilsvarer 646 tonn fisk, fordelt på tre operasjoner.

Det er en bemerkelsesverdig overlevelsesrate, spesielt etter transport til slakting.

Systemet er utviklet slik at kunden selv skulle kunne montere og demontere linjen, men TESS har i løpet av det siste året sørget for både opp- og ned-montering
- Det har gitt TESS totalt syv oppdrag. Andfjord har gitt meget god tilbakemelding på systemet og oppfølgingen fra TESS og at det har bidratt til de meget gode resultatene.

.

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?

 


Lars-Otto Fredriksen

Director Fluid Conveyance
957 67 695
lars-otto.fredriksen@tess.no
Kontakt