Loading image...

Havbruk & Fiskeri

Totalleverandør av produkter og tjenester

 

TESS har mer enn 60 servicesentre langs hele kysten til disposisjon, som kjenner behovene og kravene i næringen. Nærhet til kunden, kvalitet, kompetanse, kapasitet og service er noen av våre nøkkelord. Våre produkter, tjenester og service gir deg økt oppetid og fortjeneste. Dette gjør oss til din lønnsomme totalleverandør.


Kompetansepersoner

 

 

.

 

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?

 

 


Elias Rasmussen
Segmentansvarlig Havbruk & Fiskeri
482 83 396
elias.rasmussen@tess.no
Kontakt


Siw Kjær

Salgskoordinator sr.
960 08 056
siwinger.kjaer@tess.no
Kontakt

.

Samarbeid med FIAS 

I 2003 inngikk TESS for første gang avtale med FIAS – Fiskerinæringens Innkjøpselskap AS. I dag har selskapet 180 aksjonærer og vel 700 handlende bedrifter. Oppstarten av FIAS hadde som formål å samle innkjøpsvolum fra flere bedrifter og forhandle bedre betingelser hos leverandører. TESS inngikk ny avtale med FIAS i 2015 til fordel for alle sine aksjonærer.

Les mer om FIAS

.

Les mer
Loading image...

Leverer ubemannet bunkring til SalMar Aker Ocean 

Les mer
 

Innovasjon og teknologi

TESS har utviklet flere innovative løsninger sammen med våre kunder. Flere er i dag etablert som unike i norsk havbruksnæring. 

Les mer

 

Engineering

TESS har lang erfaring og spesialkompetanse på leveranser til havbruksinstallasjoner. Vi tar ansvar gjennom alle faser fra design, produksjon og testing til levering. 

Les mer

 

 
Les mer
Loading image...

Noen av våre prosjekter

Les mer
 


I samspill med havet


TESS følger en integrert bærekraftstrategi i samsvar med FNs bærekraftsmål. Som leverandør av høykvalitetsprodukter og bærekraftige løsninger til havbruk og fiskerinæringen bidrar vi til å redusere fotavtrykket - til gode for lokalsamfunnet og miljøet. Lokalisert på 137 steder fra nord til sør, og med 60 kystnære servicesentre, sikrer vi kundene kortreiste løsninger, økt fortjeneste og oppetid.Ett selskap kan ikke løse alle bærekraftutfordringene alene. TESS samarbeider med flere aktører for å utvikle, teste og iverksette nye og innovative løsninger, som sikrer en miljø- og samfunnsmessig ansvarlig praksis - mot et felles mål om å gjøre næringen mer bærekraftig.

Les mer om bærekraft i TESS

 

Noen av våre kunder

  • Loading image...
  • Loading image...
  • Loading image...
  • Loading image...
  • Loading image...
  • Loading image...