Slangekontroll (THM)

TESS Hose Management (THM) er vårt system for kontroll og vedlikehold av slanger.

THM forside 3-23-stående - webImageSystemet er utviklet for å minimere risiko for driftsstans og ulykker, samt redusere forurensning relatert til slangebrudd. THM forenkler og forbedrer prosesser gjennom digital støtte, blant annet gjennom vedlikeholdsplaner og bestilling av nye slanger direkte i systemet.

THM gir økt sikkerhet, oppetid og fortjeneste, sammen med forbedring av HMS-faktorer og miljø- og klimaindikatorer. Konseptet har en positiv innvirkning på FNs bærekraftsmål og miljøet, og er i kontinuerlig utvikling for å tilpasse bransjenes krav og behov.

Mer om THM finner du i vår brosjyre og i beskrivelse av TESS Hose Management konseptet.