Loading image...

Hose Management

Sikker drift og reduserte kostnader

 

TESS Hose Management (THM) er et avansert vedlikeholdssystem for slanger, som inkluderer tilpasset program- og maskinvare, kompetanse, prosesser og en spesialutdannet arbeidsstyrke. Dette systemet gir optimal slangelivssyklushåndtering, reduserte vedlikeholdskostnader og økt oppetid. TESS tar totalansvar for etterlevelse av regelverk og standarder. 

 

TESS Hose Management sikrer

  • Økt oppetid og fortjeneste

  • Økt sikkerhet

  • 20-50% reduksjon vedlikeholds- og logistikkostnader

  • Redusert CO2-utslipp

  • Økt kompetanse hos ansatte

  • 3-års garanti på slanger

Hvorfor et slangekontrollsystem?

Slangebrudd kan være årsak til utslipp
av 
farlige stoffer som kan medføre: 


→   
Nedetid og driftsstans

   Farlige hendelser som brann og ulykker

   Miljøutslipp

Dette kan igjen medføre: 

→   Fare for skade på mennesker og tap av liv 

→   Produksjonsstans og tap av omsetning

→   Skadet omdømme

→   Alvorlige miljøødeleggelser

 
 

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?


Jan Georg Thunes
Operational Director THM
+47 951 05 968
jangeorg.thunes@tess.no
Kontakt


Rune Sigurdsen

Sales Director THM
+47 947 83 828
rune.sigurdsen@tess.no
Kontakt

Økt sikkerhet med risikobasert vedlikehold

 

På alle anlegg vil det være ulik risiko for slangebrudd. Normalt vil omkring 15% av slangene være utsatt for høyere risiko. Med risikobasert vedlikehold øker driftssikkerheten og reduserer risiko ved å sette søkelys på risikoslanger. Slik oppnår man mindre nedetid på utstyr, utslipp i miljø og skade på personell. 


Sikkerheten vil økes gjennom å inspisere de slangene med høy kritikalitet oftere enn de med lav kritikalitet. Planlegging av inspeksjon og bytte av slanger koordineres med annet vedlikehold og reduserer dermed ytterligere nedetid.

Gjennom THM Slangekontroll tilbys din bedrift en kompetansepakke som gir forbedringer knyttet til HMS-K. Kombinasjonen av økt kunnskap som gir intensiver for endring og forbedring knyttet til både system og personell. Samhandling med en slangespesialist fører igjen til økt oppmerksomhet og forståelse rundt sikkerhet og miljø. Kombinasjonen gir grunnlag for bedre samsvar med lover og regler, forebygging av forurensing og redusert risiko.

 

Seven Viking benytter TESS Hose Management

.

AdobeStock_456583641_FN.png

Reduserer CO2 utslipp og bidrar til tre av FNs bærekraftsmål


THM gir økt sikkerhet, oppetid og fortjeneste, sammen med forbedring av HMS-faktorer og miljø- og klimaindikatorer. Konseptet har en positiv innvirkning på FNs
bærekraftsmål og miljøet, og utvikles kontinuerlig for å tilpasses bransjenes krav og behov.
 

Les mer

.

Les mer
Loading image...

Noen av våre prosjekter

Les mer

.

Kompetanse og opplæring


TESS kan forestå trening på kundenes lokasjoner både on- og offshore. Vi har etablert og implementert et robust treningsprogram gjennom vårt eget TESS Academy, som tilbyr opplæring til både ansatte og kunder. 
Det legges vekt på nyttige praktiske ferdigheter og en "hands-on" tilnærming i treningen slik at de nye ferdighetene kan brukes på arbeidsplassen.

 

Les mer

THM-dorthe.png