Installeringsveileder for slanger

1. Lengde

Slangens lengde kan endres under trykk/trykkstøt. Bruk aldri en for kort slange. Det er viktig å ha nok ekstra lengde for å ta opp ekspansjon og sammentrekning. Overdrevet lengde anbefales ikke. Se illustrasjon:

Veil1 - webImage - webImageVeil2 - webImage - webImage

 

2. Bøying:

Strukturen til en hydraulikkslange betyr at den har en minimum bøyeradius, dette betyr at slangen ikke kan bli bøyd mer enn minimum uten at armeringen blir ødelagt. MBR for enhver armert slange er tilgjengelig i databladet til slangen. Ved installasjon av en slange, kan det være nødvendig å benytte albuer for å unngå å bøye slangen mer enn MBR.

Veil3 - webImage - webImage

Det er også viktig å passe på at slangen ikke bøyes for nær hylsen.

Tommelfinger regel er at bøyingen etter hylsen ikke starter før etter 1,5 x slanges diameter.

Veil4 - webImage - webImage

3. Torsjonsvridning:

Unngå torsjonsvridning på slangen. De interne spenningene forårsaket av torsjon kan gjøre at armeringen separeres og det kan gå hull på slangen hvor belastning er maksimal eller nær fittings. Kun 7% torsjon kan redusere levetiden med opp til 90%.

Veil5 - webImage - webImageVeil6 - webImage - webImage

 

4. Hindringer:

Unngå kontakt med objekter som kan forårsake slitasje eller skade. På bevegelige applikasjoner, er det viktig å tilpasse riktig slangelengde for å unngå strekk og slitasje. Riktig tilpasset slangelengde er lettere å montere og gir lengre levetid.

Monter slangen med så få antall bøyninger som mulig og pass på at ikke anbefalt bøyeradius overskrides eller slangen strekkes. For skarpe bøyninger kan forkorte levetiden på slangen og hemme/stoppe gjennomstrømmingen. Dette kan vanligvis unngås dersom man bruker 90° og 45° vinkel kuplinger.

Veil7 - webImage - webImageVeil8 - webImage - webImage

 

 

 

 

5. Festing av slange

– Ved installasjon av spesielt lange lengder, anbefales det å bruke

klemmer ved strategiske plasseringer langs slangelengden. Lange løse lengder har en tendens til å bevege seg under bruk. Dette omtales som ¨Elefantøre¨ effekten og kan skape stress og slitasje på kuplingene.

Klemmer bør også benyttes for å unngå at slanger kommer i kontakt med varme komponenter.

Veil9 - webImage - webImageVeil10 - webImage - webImage