TESS-kultur

Personer i sentrum
Vi i TESS tror på personer og ikke papir.

Miljø
Vi forsøker å skape et miljø og gode arbeidsplasser.

HMS
Vi har fokus på kontinuerlig forbedring innen vårt HMS arbeid. Målene som er satt for HMS i TESS involverer alle ansatte. Vårt viktigste mål er nullskadefilosofien.

Forfremmelser
Vi rekrutterer og forfremmer helst våre egne.

Vekst
Vi prioriterer markeder, tjenester og/eller produkter som allerede har vist evne til inntjening. Størst på slanger og sveis.

Leverandører
Vi velger våre leverandører med omhu.
Vi søker således alltid det mest lønnsomme produkt til våre kunder.

Myndigheter
Forholdene skal være det beste.

Ærlighet
TESS har fått ord på seg for å være ærlige!  - Hva betyr det? Åpent ærlig, rett på sak.