Stiftelsen

Loading image...

Støtte til allmennyttige formål

Støtte ytes til aktiviteter for barn og ungdom innen nåværende Lier kommunes grenser, primært i Lierbyen og tilstøtende områder inkludert Årkvisla. Støtte kan også ytes til utdannelse i industriell markedsføring samt erverv eller oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål.

En pris på 100.000 kroner kan tildeles for fremragende arbeid i og for TESS.

Stiftelsen Erik J├©lberg Logo CMYK black - thumbnail