TESS har åpnet servicesenter på Hanøytangen

Servicesenteret er døgnåpent og er utstyrt med TESSgate slik at kunden kan hente ut varer 24/7. 

TESS har allerede flere etableringer rundt Hjeltefjorden, blant andre Kolsnes, Sotra, Straume og Kokstad. Nyetableringen på Hanøytangen på Askøy sikrer enda tettere tilknytning til kundene i området.
– Mange av kundene opererer både på Ågotnes og Hanøytangen. Nå har vi bedre mulighet til å yte enda bedre service og mer effektive leveranser på begge sider av fjorden, sier Geir Arne Torsvik, distriktsleder for Sotra og Askøy.

Blant kundene finner vi bedrifter involvert i vedlikehold på offshore-installasjoner, som Frydenbø, Semco Maritime og NorscrapWest.

–  Vi har stor tro på utviklingen av næringslivet på Askøy og ønsker å integrere oss her ved å tilby hele produkt- og tjenestespekteret til TESS, sier Torsvik.

Robert Kalkan vil ha ansvar for den daglige driften. Han rapporterer om positiv respons fra kundene i området så langt:

–  Vi håper at dette er begynnelsen på en vellykket satsning. Nå ser vi frem til å kunne bidra positivt til det lokale næringsmiljøet, sier han. 

 

 

Fakta om Hanøytangen:

Hanøytangen ligger ved Nordsjøen, 30 kilometer fra Bergen sentrum. Industriområdet dekker omtrent 390.000 kvadratmeter og inneholder Nord-Europas største tørrdokk og kaier med dybder på opptil 90 meter. Bedriftene som er etablert her tilbyr et mangfold av tjenester knyttet til blant annet vedlikehold, reparasjon og oppgradering av offshore-installasjoner, skip og landbasert industri.