Reduserte utslipp med THM Slangekontroll

THM Slangekontroll reduserer risiko for slange- brudd og dermed faren for utslipp. I tillegg vil redusert forbruk av råmaterialer og den totale reduksjonen av vedlikeholdsressurser og innsatsfaktorer skape positive resultater knyttet til miljøregnskapet. Kursing hos kunde eller gjennom digital undervisning er også faktorer som bidrar positivt.


FNs bærekraftmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, 14 Livet i havet og 15 Livet på land er de konkrete målene som møtes med THM Slangekontroll.


Systemet bidrar med dokumentasjon på vedlikehold og HMS, og gjør det enklere å være i samsvar med lover og regler som sikrer omdømme. Denne «grønne» dokumentasjonen er viktig med tanke på å vinne og beholde kunder og markeder og styrke forholdet til det offentlige, låneinstitusjoner og investorer.

FN12.png

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

FN14.png

14 Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

FN15.png

15 Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

THM-mijøgevinst.png

 

 

Vil du vite mer om hva vi tilbyr?

Jan Georg Tunes
Operational Director THM

+47 32 05 68 58

jangeorg.tunes@tess.no

Kontakt meg

Rune Sigurdsen
Sales Director

+47 947 83 828

rune.sigurdsen@tess.no

Kontakt meg