Geismar med ny distribusjonsavtale

Ny distribusjonsavtale på sært, tungt og dyrt, men helt avgjørende for arbeid på jernbanen.

De håndopererte bane-verktøyene fra franske Geismar er godt kjent, men ikke i Norge. Det kan endre seg når TESS as er i gang med sin distribusjonsavtale med den franske produsenten som kan levere alt fra håndholdt utstyr til store servicetog. Avtalen som gjelder det håndholdte utstyret, er relativ fersk.
- Dette er spesielt utstyr, kun for jernbane, forteller Jørn Selvik, key account for offentlig sektor i TESS as.TESS har levert mye utstyr til Bane Nor/Spordrift de siste 12 årene, blant annet skinnespylere i tillegg til vanlige ting som verneklær. På jernbane-segmentet generelt omsetter TESS for ca. 100 millioner årlig om han tar med alt utstyr. Nå ønsker de å ta steget videre å satse mer på jernbane.

- TESS hadde allerede et godt grunnlag inn mot banesegmentet, men nå øker det, forklarer han.
Selvik viser oss noe av utstyret fra Geismar, blant annet en toppsliper og en ballastpakker som brukes til å kompaktere pukken.
– Nå har jeg skjønt hvor tungt dette arbeidet er, forklarer han.

Kilde: Denne artikkelen er hentet fra AT.no - Geismar Håndopererte Bane-Verktøy: Tess AS sin Nye Distribusjonsavtale i Norge (at.no)
Foto: Fredrik Saugstad