67 prosent vekst og milliardomsetning i energi

TESS-konsernet rapporterer om rekordhøy omsetning for 2023. Den største økningen kommer fra energisegmentet, som passerte en milliard i omsetning.

Erik Jølberg, TESS

 

 22.05.2024

 

- Vi har hatt rett fokus og posisjonert oss godt mot operatørselskapene, boreselskapene og serviceselskapene. Det får vi betalt for nå i form av nye avtaler og mange nye kunder, spesielt innen Engineering og slangesalg, sier Jølberg.

Den gode utviklingen fortsetter i 2024, etter årets første fire måneder har omsetningen fra Energisegmentet økt med 67 prosent. Hovedårsaken er større engineeringoppdrag og mersalg.  

Solid finansiell stilling og tilgjengelighet av varer

Konsernet opplever vekst i alle markedssegmenter, samt i konsernets internasjonale virksomhet. Driftsresultatet økte fra 318 millioner kroner i 2022 til 391 millioner kroner i 2023. Resultat før skatt endte på 351 millioner kroner i 2023, en økning fra 309 millioner i 2022. Konsernets solide finansielle stilling og positive utsikter er med på å sikre dagens arbeidsplasser og legger et solid fundament for videre vekst. TESS-konsernet opplever økt etterspørsel etter tjenester og produkter. Konsernet ser muligheter for organisk vekst både i Norge og utlandet, samt også vekst gjennom oppkjøp. Som totalleverandør til industrien er TESS-konsernet i kontinuerlig utvikling og fortsetter å utvide varesortiment, tekniske tjenester og digitale løsninger, tilpasset kundenes behov.

TESS har bygd et betydelig varelager de siste årene. Ved utgangen av 2023 var verdien av varelageret på 1.3 milliarder kroner. Dette gjør at konsernet har god tilgjengelighet av varer på lager og kort leveringstid til sine kunder.

 

TESS øker og søker

Mens andre opplever nedgangstider og kutt i bemanningen, økte TESS med 63 nye medarbeidere i 2023. Ved utgangen av året var det totalt 1.484 ansatte i konsernet.
I løpet av årets første fem måneder har TESS ansatt over 50 nye medarbeidere, samtidig fortsetter man rekrutteringen.

- Det er positivt at vi klarer å vokse samtidig som vi opprettholder en sunn drift og et fornuftig driftsresultat. TESS står fjellstøtt, vi er en trygg arbeidsplass og ser for oss en fin vekst fremover, også i antall ansatte. Vi er solide, likvide, norske og eid av en stiftelse, noe som gir TESS et evighetsperspektiv og ekstra sikkerhet for kunder og ansatte, sier CO Erik Jølberg.

 

300 ubemannede lagerløsninger

I 2023 økte antallet lagerløsninger installert ute hos kunder til 300, det er nær en dobling fra året før.
- Etterspørselen etter digitale ubemannede lagerløsninger, som TESSgate og Partnerskap, stiger i takt med kundenes ønsker om mer bærekraftig lagerhold, reduserte kostnader og tilgjengelighet til produktene 24/7.  

 

Les saken hos Ocean24 her: TESS med milliardomsetning i energi: – Nye avtaler og mange nye kunder | Ocean24