Bærekraftige mål i TESS

FNs BÆREKRAFTSMÅL NR. 

BESTEMTE
MÅL 2023

RESULTAT
2023

RESULTAT
2022

RESULTAT
2021

 

HELSE

Tilstedeværelse > 95,5 %
Korttidsfraværet ≤ 1 %
Langtidsfraværet ≤ 3,5 %

 

 

93,3 %

 

 

 

 

92,8 %

 

 

 

 

93,7 %

 

 

 

SIKKERHET

H1 < 2
H2 < 5

H1 = Antall fraværsskader pr. 1 million arbeidstimer.

H2 = Antall skader med legebehandling pr. 1 million arbeidstimer

 

H1 = 5,4
H2 = 7,3

 

 

 

 

 

H1 = 2,1
H2 = 6,3

 

 

 

 

 

H1 = 3,8
H2 = 6,8

 

 

 

 

 

KOMPETANSE

Rollekrav: 90 %

Etiske retningslinjer:
(100 %)

HMS e-læring årlig:
(100 %)

79 %

(91 %)

(87 %)

79 %

(92 %)

(89 %)

76 %

(97 %)

(86 %)

 
 

MILJØ

88 % (TESS-huset)

Redusere plastforbruk
med 10 % årlig

87,0 %

-

83,6 %

-

86,7 %

-

 
 
 

KLIMA

Redusere CO2
-utslipp

171,6 tonn
CO2, forbruk
opp 9,2 %
(TESS-huset)
157 tonn
CO2, forbruk
ned 12,3 %
(TESS-huset)
179 tonn CO2.
(TESS-huset)


 

KLIMA

Rapportere GHG Scope 1, 2 og 3 for hele TESS.

Scope 1 og 2 er rapportert for alle TESS. Scope 3 er påbegynt.  - -
 

KUNDETILFREDSHET

Tilfredshetsgrad
minimum 85 %

 

-

 

84,1 %

 

-

  

ANSVARLIG INNKJØP

Øke COO grunndata
mot 98 % av innkjøp.

 

92,7 %

 

87,0 %

 

-

 
  

ANSVARLIG INNKJØP

Alle de største og viktigste leverandørene til TESS skal være godkjente. Ca. 3.000
leverandører.

 

100%

 

100%

 

-