Loading image...

Bærekraft i TESS

Verdiskapning for kundene og samfunnet, både lokalt og globalt

 

 

Verdiskapning for våre kunder og lokalsamfunnene har vært i fokus siden oppstarten for over 50 år siden. Målet er å fortsatt være i front og skape verdier i en tid med store endringer. Vårt fokus på bærekraftig utvikling, innovasjon, miljø og kvalitet skal gjøre våre kunder trygge i valget av TESS som leverandør. 

 

Forankring av bærekraft


Bærekraftig forretningspraksis er forankret i TESS verdigrunnlag og våre ledelsessystemer for HMS og Kvalitet, basert på ISO standardene 9001, 14001 og 45001. Bærekraftelementene er knyttet inn i policyen som en viktig del av denne.    

Vår policy Policy for bærekraftig forretningspraksis

Les mer om bærekraftig forretningspraksisAnsvarlig innkjøp og bærekraft i leverandørkjeden


TESS jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og har derfor utarbeidet retningslinjer for leverandører som et kompliment til vår egen policy. 

Les mer

 

Bærekraftmål_web1.png

Utvalgte bærekraftmål


Basert på de vesentlige områdene av forretningsdriften i TESS som kan påvirke mennesker, samfunn og miljø, er vårt bærekraftarbeid og strategi basert på utvalgte bærekraftmål.

 
 
Les mer
Loading image...

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i TESS

Bærekraft i TESS styres gjennom ledelsessystemene. TESS øverste ledelse gjennomgår ledelsessystemene for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø i henhold til ISO standardene minimum en gang per år.

Les mer
 

Har du spørsmål ta kontakt med:

Helge Guthormsen1.png

 

Helge Guthormsen
Leder for HMS-K og bærekraft

+47 481 36 739

helge.guthormsen@tess.no

Kontakt oss