Salgs- og leveringsbetingelser

TESS Salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av TESS senest på avtaleinngåelsestidspunkt.

TESS Salgs- og leveringsbetingelser er i henhold til Alminnelige betingelser NL17 og Incoterms 2020.

Alminnelige betingelser NL17  Incoterms 2020