Skolekampanje

40 sider spekket med det du trenger til skolestart på videregående skole. Gjelder fra 22. mai til 15. september.